Of VUCAts & DOGmas

Some 5 years ago, Ysolda, a friend of mine, adopted a dog from Spain: Poppy. Poppy was very sweet and on arrival in Holland Ysolda created a weekly habit of taking Poppy to dogtraining in an Amsterdam park. Poppy learned the commands Sit!, Lie! Roll over! Paw! and was given a dog treat every timeContinue reading “Of VUCAts & DOGmas”

Artikel over Design Thinking in OD

OD (OverheidsDocumentatie) vroeg mij de aftrap over Design Thinking te schrijven voor hun themanummer ‘Archiving by Design’. Simpel gezegd is Design Thinking denken als een ontwerper, maar hoe kan “denken als een ontwerper” ons helpen bij het aanpakken van VUCA vraagstukken? Spoiler: het gaat om mensen en vergt een andere logica. Dan weet je datContinue reading “Artikel over Design Thinking in OD”

Dilemma’s in dertig seconden

Een van de semesters van de MISC (Master in Managing Information & Sustainable Change) waar ik sinds jaar en dag programmacoördinator van ben, heet Dilemma’s van het Informatietijdperk. Nu is het bij opleidingen waar professionele en persoonlijke ontwikkeling bij elkaar komen altijd al een ‘dingetje’ om uit te leggen wat daar precies gebeurt, per slotContinue reading “Dilemma’s in dertig seconden”

VUCA Academy

Sinds november 2017 ben ik een van de oprichters en bestuurders van de VUCA Academy in Amsterdam. VUCA staat voor Volatile (veranderlijk), Uncertain, Complex en Ambiguous, oftewel de kenmerken van de vraagstukken waar professionals in het informatietijdperk vandaag de dag mee te maken hebben. Ik houd me bezig met het managen van de NVAO-geaccrediteerde Master-opleidingContinue reading “VUCA Academy”

Do Not Assume: Embed & Engage

Roll-in strategy and communication Do Not Assume… your language is everyone else’s language. When the problem is known, ideas have been created and prototypes have been tested and improved upon with feedback, we do technical and economic feasibility studies and roll-out our plans. This implementation phase will then lead to the big bang adoption ofContinue reading “Do Not Assume: Embed & Engage”